Vi gjenåpner anlegget 18. mai! Du kan allerede nå reservere tid på banen - Vi gleder oss til å se dere alle igjen!
Nytt for sesongen er bedriftscup og filming av Grand Prix! Se mer om bedriftscup her.
Book kjøring

Avbestillingsvilkår

Avbestilling og uteblivelse (NoShow)

En avtale om reservasjon for kjøring er bindende for begge parter. Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten. Erstatning for booking som ikke blir benyttet, beregnes etter følgende praksis:

Enkeltkunder:

- Dersom kunden uteblir uten avbestilling (NoShow), betaler kunden for booket heat.

- For at Malmedalen Gokartutleie skal avstå fra erstatning, må avbestillingen være gjort senest 6 dager før booket aktivitet, dette gjelder også endring av antall deltagere.

- Skjer avbestillingen senere, betaler kunden samme erstatning som ved NoShow.  

Grupper/eventer:

- Dersom gruppen uteblir uten avbestilling, betaler gruppen hele prisen for bestilt event.

- For at Malmedalen Gokartutleie skal avstå fra erstatning, må avbestillingen/endringen være gjort senest 10 dager før ankomst.

- Ved avbestilling senere enn 10 dager før aktivitet betaler gruppen 50% av totalprisen.

- Ved avbestilling senere enn 6 dager før aktivitet betaler gruppen 75% av totalprisen.

- Skjer avbestillingen senere enn 2 dager før ankomst, betaler kunden samme erstatning som ved NoShow.

Betaling:                

- Vi kan fakturere for aktiviteten. Et faktureringsgebyr vil bli belastet og ved fakturering forfaller beløpet til betaling 14 dager fra faktureringsdato.

 - Vi tar også imot betaling med bankkort.

Force Majeure:                      

Ingen part skal være ansvarlig for eventuelle mislighold eller forsinkelser i utførelsen av  sine  forpliktelser under avtalen dersom feilene eller forsinkelsene er forårsaket, direkte eller indirekte, ved brann, flom, naturelementer, streik, lockouts, blokade, krigshandlinger, terrorisme eller sivil uro eller annen lignende ekstraordinær begivenhet utenfor rimelig kontroll for partene og forutsatt at misligholdende part er uten skyld og feilen eller forsinkelsen ikke kunne ha vært forhindret ved rimelige forhåndsregler.