Baneregler

Følgende krav stilles til fører:

Minimum 12 år gammel.
Minimum 150 cm høy.
Fører skal ikke være påvirket av alkohol.

Som fører skal du også gjøre deg kjent med, og følge disse reglene:

Les avbestillingsvilkår